Final Conference in Poland

Viva Femina invites to final conference in Rzeszów on 19 July 2019 at 10:00. The conference will take place in conference room of our local partner – Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Kolejowa 1, Rzeszów.