CIEĽ PROJEKTU:
posúdiť a zvyšovať kompetenciu pedagógov pre mládež pracujúcich s NEETS.

Prečo je projekt MAV inovatívny:

Zatiaľ chýba európsky systém certifikácie kompetencií pedagógov mládeže pracujúcich s NEETS;
Opisuje zamestnanie pedagógov mládeže, ktorí pracujú s programom NEETS podľa rámca ECVET;
Vypracúva postup hodnotenia a potvrdzovania spôsobilosti pedagógov pre mládež pracujúcich s NEETS na základe odporúčania Európskej rady o validácii neformálneho a informálneho vzdelávania a súvisiacich európskych usmernení pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania, ktorý vypracuje CEDEFOP v roku 2015. Okrem toho je postup založený na webovej platforme, aby sa zabezpečila ľahkosť použitia a jej šírenie;
Rozvíja e-kurz pre hodnotiteľov štruktúrovaných vo výsledkoch vzdelávania;
Zamestnanosť sa bude vzťahovať na EQF v súlade s 10 európskymi kritériami.