CEL PROJEKTU:
ocenić i podnieść kompetencje wychowawców młodzieżowych pracujących z NEETS.

Dlaczego projekt MAV jest innowacyjny:

Jak dotąd brakuje europejskiego systemu certyfikacji kompetencji wychowawców młodzieżowych pracujących z NEETS;
Opisuje zawód wychowawców młodzieżowych pracujących z NEETS zgodnie z ramami ECVET;
Opracowuje procedurę oceny i zatwierdzania kompetencji edukatorów młodzieżowych pracujących z NEETS w oparciu o zalecenie Rady Europejskiej w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz powiązane wytyczne europejskie dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego opracowane w 2015 r. Przez CEDEFOP. Dodatkowo procedura opiera się na platformie internetowej, aby zapewnić łatwość użytkowania i jej rozprzestrzenianie;
Opracowuje e-kurs dla oceniających w zakresie efektów uczenia się;
Zawód będzie odwoływał się do EQF, zgodnie z 10 Kryteriami europejskimi.
CEL