Konsorcjum

PARTNERS

Viva Femina, Women Foundation, www.vivafemina.org.pl

 

Opis:

Fundacja „Viva Femina” to fundacja dla kobiet zlokalizowana na Podkarpaciu w Polsce. Naszym głównym celem jest działanie na rzecz kobiet, osób niepełnosprawnych, migrantów i młodzieży. Jesteśmy wdrażanie dobrych praktyk w kwestii płci i równości Promuj szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, jak i dobrych praktyk w edukacji wdrażaniu i rozwoju przedsiębiorczości. Działania Fundacji koncentrują się na świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych dla grup defaworyzowanych na Podkarpaciu, organizacji seminariów i konferencji. Nasze działania skierowane są do NEET, Osoby niepełnosprawne psychicznego i fizycznego, dawno bezrobotnych kobiet, młodych bezrobotnych, byłych więźniów i osób z obszarów wiejskich. Transfery Foundation i dobrych praktyk z unijnych instrumentów rynku pracy do Polski i współpracuje z instytucjami publicznymi w Polsce, kobiety organizacji, warsztaty aktywności zawodowej dla osób, organizacji pozarządowych.

Kairos Europe ma siedzibę w Londynie i już nawiązała szeroką sieć współpracy z firmami i organizacjami w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Naszą misją jest zapewnienie młodym i dorosłym wysokiej jakości szkoleń w celu poprawy ich wiedzy i umiejętności oraz poprawy ich perspektyw zawodowych.

Gościmy nauczycieli, studentów i absolwentów z całej Europy, którzy chcą pracować w Wielkiej Brytanii w różnych obszarach zawodowych.

Organizujemy kursy doskonalenia zawodowego finansowane przez KA1 w ramach programu Erasmus + dla osób zaangażowanych w edukację, które chcą zdobyć nowe kompetencje. Kursy obejmują cyfrowe sale lekcyjne, interkulturę, zarządzanie szkołą, sztukę i sport w edukacji oraz integrację społeczną.

Braliśmy udział w międzynarodowych Kilka projektów partnerskich, w szczególności koncentruje się na językach, IT, kategorie niekorzystnej sytuacji (migrantów, bezrobotnych, z widokiem na niekorzyść rodziców społecznych i gospodarczych) oraz projekty promujące integrację i równość. W naszym innowacyjnym podejściu staramy się osiągnąć te cele poprzez kulturę i sztukę.

Website: www.kairoseurope.co.uk

 

 

KERIC

 

KERIC jest pozarządową organizacją non-profit działającą głównie z dziećmi i młodzieżą w wieku 4-30 lat oraz dorosłymi. Oferujemy szeroki zakres zajęć z dodatkowym międzynarodowym wymiarem, które rozwijają osobowość dzieci i młodzieży i różnią się w zależności od potrzeb uczestników. Naszą misją jest połączenie naszego regionu Kysuce z Europą i całym światem.

Kerić została założona w lutym 2003. Nasze główne działania są konwersacyjne kursy językowe, kursy komputerowe, międzynarodowe wymiany młodzieży, letnie i zimowe obozy, seminaria i szkolenia dla młodzieży z całego świata workesr, warsztaty twórcze w klubie Underground Kerić w domu lub w szkole , wysyłanie i przyjmowanie wolontariuszy do iz Europy i Ameryki Łacińskiej.

 

Web, FB:

 

www.keric.sk

https://www.facebook.com/KERIC.Cadca

 

Marek Polák

+ 421 903 231 317

Postal Academy 3 ma siedzibę w Galicji (Hiszpania) i od czterdziestu lat pracuje z grupami dorosłych i młodzieżą, szkoląc i doskonaląc umiejętności.

Pocztówka 3 jest to jednostka przeznaczona do szkolenia, doradztwo, projekt i rozwój zasobów internetowych, którego usługi biznesowe dla organizacji publicznych i prywatnych nie osiągnęły ogromny sukces i wzrost w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Połączenie specjalizacji i komplementarności jest źródłem synergii i skutecznego doświadczenia, że ​​Pocztówka 3 zakłada ponad 20 lat na przygotowania i / lub realizacji projektów szkoleniowych, R & D & I projektów lub projektów związanych z rozwojem oprogramowania i zasoby online w różnych obszarach zawodowych, społecznych lub biznesowych. Jednocześnie pracujemy jako agencja pracy oferuje usługę za to osoby poszukujące pracy do oceny profili, umiejętności, wiedzy i kwalifikacji osób zarejestrowanych z odpowiednim urzędzie pracy.

Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z funduszami w ramach kształcenia ustawicznego i współpracowały w kilku projektach międzynarodowych (LDV, Grundtvig, TOI), koncentruje się na przedsiębiorczości ludzi młodzieżowych, kompetencji cyfrowych i nowych rozwiązań w zarządzaniu przejście od kształcenia do zatrudnienia.

 

Webite: https://www.postal3.es/